Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga (1953) Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco- UPV-EHU (1995). Inició su formación y experiencia investigadora bajo la dirección de José Miguel Barandiaran realizando la encuesta Etniker en Busturia y publicó en 1975 su primer artículo científico: Busturia, grupo doméstico I. En 1985 defendió la tesis de doctorado bajo la dirección de Julio Caro Baroja. Desde 1988 es Investigador Principal (IP) del grupo de investigación “Biography & Parliament. Ha dirigido 20 tesis de doctorado. y publicado 25 libros (13 firmado con miembros del grupo y 12 en solitario) 93 capítulos de libro y 83 artículos en revistas indexadas de investigación. Curriculum completo(www.prosoparlam.org).

Premios:

– FUNDACION EUSKOIKER- Investigación Universidad Empresa-Jakintza lanezko ikerkuntza.  IX Premio de investigación 2007. Area de humanidades y ciencias sociales.  Joseba Agirreazkuenaga &Mikel Urquijo.

– XII edición (21.XI.2011). Premio de Ensayo Miguel de Unamuno. Ayto de Bilbao. Titulo del ensayo: Euskal herritarren burujabetza politikoaren auzia mundu berriaren zurrunbiloan.(1793-1919).

– William A. Douglass Distinguished Visiting Scholar for 2013-2014. Center for Basque Studies. University of Nevada, Reno.

– Premio EUSKADI de investigación 2019: Modalidad Ciencias Sociales y Humanidades. Fecha de concesión, 11-3-2020.  (Boletín Oficial del País Vasco. 3-4-2020).


Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga (1953). UPV-EHUko Historia garaikidean Katedraduna (1995). 1972an Josemiel Barandiaranen zuzendaritzapean hasi zen ikerketan eta Etnikerren bidezko lehen esperientzia horren ondorioz, 1975ean argitaratu zuen lehen ikerlana Busturiko etnografiaz, Anuario de Eusko Folklore  aldizkarian, Gero Julio Caro Barojaren zuzendaritzapean burutu zuen doktorego tesia, 1985ean. Ikerketa taldeburua “Biography & Parliament,” 1988tik, 20 doktorego tesiren zuzendaria da eta argitaratu ditu: 25 liburu (13 taldekideekin,12 bakarrik), 93 kapitulu liburuetan eta 83 artikulu zientzi aldizkaritan, (Kurrikulum osoa: www.prosoparlam.org).

Sariak:

– Fundación EUSKOIKER- Investigación Universidad Empresa-Jakintza Lanezko ikerkuntza. IX. Ikerketa Saria 2007. Joseba Agirreazkuenaga & Mikel Urquijo.
– XII. edizioa (2011-XI. 21). Miguel de Unamuno saiakera-saria. Bilboko Udala. Saiakeraren izenburua: Euskal herritarren burujabetza politikoaren auzia mundu berriaren zurrunbiloan (1793-1919).
– William A. DOUGLASS Distinguished Visiting Scholar for 2013-2014. Center for Basque Studies. University of Nevada, Reno.
– Ikerkuntza EUSKADI Saria 2019: Gizarte Zientziak eta Humanitateak modalitatea. Emate-data, 2020-3-11. (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria. 2020-4-3)

 • Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba. "Etnikerlaria: esperientzia etnográfico eta historian, barreno sakonetik abiatuz". Etniker. Cincuenta años de investigación etnográfica en Vasconia (Naiara ARDANAZ coord.) 223-237. Pamplona/Iruña. Lamiñarra. 2021.
 • Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba - URQUIJO, M.. "Senderos de la memoria. Relación de espacios vinculados a la memoria de la Guerra civil. (1936)". (editores) Volumen I y II. Vitoria-Gasteiz. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu nagusia. 2015; 2016.
 • Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba. "El “Gir Biogràfic i Local” Per a l’anàlisi de la resiliència de comunitats locals". Plecs d’Història Local, nº 150, 5-7. Barcelona. 2013. [ISSN, 1130-5150].
 • Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba. "Miguel de Unamuno en los lugares de la memoria: Bilbao, 1900-2003". Miguel de Unamuno. Estudios sobre su obra. II. Actas de las V Jornadas Unamunianas, 197-212 [Ana Chaguaceda, ed.]. Salamanca. 2005.
 • Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba. "Julio Caro Baroja (JCB): Maestro in Social History and Non-Conformist Intellectual (Madrid, 13-XI-1914 – Bera de Bidasoa, 18-VIII-1995)". History Workshop Journal, nº 42, 195-206. Oxford. Oxford University Press. 1996.
 • Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba. "A propósito de Julio Caro Baroja. (1914-1995): investigar y escribir para sobrevivir". Historia antropologia y fuentes orales, nº 16, 151-164. Barcelona. 1996 .
 • Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba. "Pasado, presente y horizontes de las investigaciones histórico-locales en Vasconia". Actes del I congrés international d'historia local de Catalunya. L'Avenç, 69-91. Barcelona. 1993.
 • Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba. "Perspectives on English local History". Bilbao. U.P.V.-E.H.U. 1993.
 • Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba. "Busturiako Etnografia. II. Etxekoen Usadioak". Contribución al atlas etnográfico de Euskalerria. Investigaciones en Bizkaia y Gipuzkoa (Anton Erkoreka, Gurutzi Arregi, coords.), 271-304. Donostia. Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos. 1988.
 • Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba. "Busturiako Etnografia. II Etxekoen Usadioak". Contribución al Atlas etnográfico de Euskalerria. Investigaciones en Bizkaia y Gipuzkoa, 271-304. San Sebastián. Sociedad de Estudios Vascos. 1987.
 • Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba. "Bizkaiko errepidegintza: Hazkunde ekonomikorarako azpiegitura lanak". Bilbao. Giltz liburuak. 1987. 176 págs.
 • Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba. "Armada frankistaren sarreran: errepresioa eta heriotzak Busturialdean". La guerra civil en el País Vasco. 50 años después. [Eds. C. Garitaonaindia-J.L.de la Granja], 329-3451987. Bilbao. UPV-EHU. 1987.
 • Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba. "Tokiko historiaz-Estudios de historia local". (editor). Bilbao. Eusko Ikaskuntza. 1987.
 • Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba. "XIX mendeko bandolerismoaz: M.A. Madariaga Patakon, gaizkile onaren adierazpena. El bandolerismo en el siglo XIX: M.A. Madariaga prototipo del bandolero social". Revista Internacional de Estudios Vascos, XXXI, 587-608. San Sebastián. EI-S.E.V. 1986.
 • Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba. "Busturia. Grupo doméstico I". Anuario de Eusko Folklore, XXV, 23-150. 1975.